FLOW Meisingset VVS AS satser på sprinklerkompetanse

Med bakgrunn i en beslutning om strategisk satsning på sprinklermarkedet kan FLOW Meisingset VVS i dag kalle seg en veletablert sprinkler entreprenør.

Publisert 26. apr. 2022

Fra tidligere har vi sentral godkjenning for installasjon av slokkeanlegg i tiltaksklasse 3 og vi har levert mange større bolig- og næringsprosjekter med komplette sprinkleranlegg. Det var i denne fasen og ikke minst i ettermarkedet at vi så et klart behov for ytterligere å styrke vår sprinkelkompetanse. Flere erfarne medarbeidere hadde også etterspurt kompetanseheving rundt systemer og regelverk for automatiske slokkeanlegg. I 2020 resulterte dette i kursing og FG-sertifisering av bedriften innen utførelse og vedlikehold av sprinkleranlegg.

Økt etterspørsel etter denne kompetansen hos våre mange kunder.

Bakgrunnen for dette er økt etterspørsel etter denne kompetansen hos våre mange kunder i drifts- og vedlikeholds markedet, noe som resulterte i ytterligere to FG sertifiserte medarbeidere nå i 2022. Vi har i løpet av året bygget opp en kompetansegruppe med spesiell kunnskap om sprinkelregelverket og rutiner for forskriftsmessig ettersyn og vedlikehold av anleggene. Selv de mest erfarne selskapene innen eiendomsforvaltning har ikke alltid god nok oversikt over hvilke krav som gjelder og hvordan de skal forholde seg til dette.

Mange har ikke tenkt godt nok igjennom hvilket ansvar det er og den risiko det medfører å stå som ansvarlig eier av en bygningsmasse med automatiske slokkeanlegg.

Store konsekvenser

Hvis uhellet er ute og bygningen rammes av brann er det ofte svært store konsekvenser med omfattende røykskader, vannskader, tap av verdier og i verste fall personskader eller tap av menneskeliv. De senere år har man sett flere alvorlige branner i lagerbygg eller parkeringshus, heldigvis uten personskader, men med omfattende materielle skader. Er ikke slokkeanleggene forskriftsmessig installert, kontrollert og vedlikeholdt så er forsikringsselskapene raske med å avslå hele eller deler av erstatningssummene.

-Vi får en del spørsmål rundt dette og har laget gode beskrivelser og servicerutiner til bruk i vår rådgivningsfase. Vi tilbyr også komplette vedlikeholds pakker, hvor anleggene blir kontrollert og får den servicen og ettersynet som regelverket krever. Tilbakemelding fra en av landets største boligutbygger og forvalter er at de ikke tidligere har opplevd at rørleggeren tydeliggjør regelverket og hva som kreves av bygningseier på den måten vi nå gjør. Det har oppstått mange diskusjoner rundt tolkningen av regelverket hvor vi til slutt har blitt gitt rett i vår måte å tolke og klargjøre dette på. Dette har vi investert i og satt oss grundig inn i. Med vår kompetanse så er vi ikke i tvil om hvilke krav som ligger til grunn for installasjon, forvaltning og vedlikehold av disse anleggene sier Fagansvarlig for Sprinkler i FLOW Meisingset VVS -Jan Åge Bråthen.

FG-900:3 sertifisert f.v. -erfaren rørlegger Øyvind Kleven og Fagansvarlig Sprinkler i FLOW Meisingset VVS Jan Åge Bråthen foran et av de eldre sprinkleranleggene til Universitetet i Oslo (UiO)
Viktig med kompetanse

Etter 15 år som faglært og utførende rørlegger ønsket Øyvind Kleven ny kunnskap om noe han tross alt jobbet en del med, men aldri lærte seg skikkelig. Stian Daleng går KEM studiet (Klima, energi og miljø i bygg) men følte stadig at han manglet kunnskap om sprinkler regelverket i sin hverdag som prosjektleder i FLOW Meisingset VVS.

Skjermbilde-2022-04-26-kl.-09.06.58.png#asset:3931


-Sprinklerfaget var ikke en stor del av skolepensum for rørleggerfaget før i tiden og mye av både installasjon og vedlikehold har vært overlatt til bedrifter spesialisert på kun dette. Sånn sett har sprinkel vært en litt eksotisk del av rørleggerfaget som mange ikke driver så mye med i hverdagen, sier Øyvin Kleven.

Slokkeanleggene er enklere teknisk og funksjonelt sammensatt enn f.eks. varme/kjøleanlegg som er langt mer komplekst i funksjon og disse anleggene fungerer og driftes på en måte hele tiden, mens sprinkleranleggene skal kun fungere ved ett enkelt tilfelle, -nemlig ved brann. Derfor blir nok mange slokkeanlegg stående å ruste og vi har sett skremmende eksempler på tykk brun rustgrøt i rørsystemene som følge av mange års manglende vedlikehold og testing. Man ser lett for seg dramatiske konsekvenser ved en eventuell brann i bygget. Det er også viktig å ha kunnskap og forståelse for helheten i systemet og automatikken for deteksjon og varsling av utløst sprinkler, påpeker Stian Daleng som allerede har hatt god nytte av sin nyanskaffede fagkunnskap.

Skjermbilde-2022-04-26-kl.-09.00.39.png#asset:3925

Bildet fra venstre: Øyvind Kleven, Michal Hulisz og Jan Åge Bråthen

-Derfor er jo dette med dokumentert testing og funksjonskontroll noe av det aller viktigste for å ivareta denne beredskapen, skyter Øyvind inn. Selv om det til tider var krevende å gå tilbake på skolebenken for å lese teori og regelverk så har ny kompetanse rundt dette gitt meg masse ny motivasjon og ikke minst faglig trygghet i samtaler med våre mange eiendomskunder avslutter Øyvind Kleven, erfaren rørlegger og nylig sertifisert innen FG-900:3 for utførelse og vedlikehold av automatiske slokkesystemer.

På dette anlegget i Oslo sentrum setter Øyvind Kleven blant annet inn overvåkede sprinklerventiler slik at det varsles hvis ventil står stengt og ikke slipper vann igjennom ved en evt. brann.

Publisert
26. apr. 2022


Relaterte saker:

T-RØR: Fra vannbåren varme til avansert bioenergi

T-RØR ble etablert i 2012 og en del av FLOW Group i 2019. Siden etableringen har T-RØR vært en spesialist på varmepumper. Den nyeste satsningen er bioenergi som varmekilde. Med et dedikert team på 23 ansatte og en omsetning på omtrent 35 millioner i 2023, har T-RØR etablert seg som en ledende leverandør av VVS-tjenester i regionene Innherred, Namdal, Fosen og Stjørdal.
Les mer

Lærlinger i FLOW Group

I FLOW Group har vi stort fokus på å jobbe med lærlinger. Dette for å styrke bransjen vår. Bransjen er avhengig av at vi har gode lærebedrifter slik at ungdommene som går blant annet rør- eller elektrofag faktisk får læreplass. Behovet for rørleggere, elektrikere, ventilasjonsmontører, kommer ikke til å bli mindre med årene, og dette ansvaret tar vi i FLOW Group på alvor.
Les mer

FLOW Group: Vi erkjenner viktigheten av å jobbe mot en mer bærekraftig fremtid

Som en seriøs aktør innen teknisk infrastruktur for bedriftsmarkedet i Norge, tar FLOW Group sitt ansvar for bærekraft på alvor. Bærekraft handler ikke bare om miljømessige hensyn, men også om økonomi og samfunn. Derfor har vi implementert en helhetlig tilnærming som integrerer bærekraft i alle våre operasjoner og tjenester.
Les mer

Mange fordeler med en serviceavtale for sprinkler, sanitær, varme- og kjølesystemer

Vi arbeider målrettet for å øke vår kapasitet til å utføre ett større volum av serviceavtaler og vi opplever at markedet i økende grad etterspør leverandører som leverer mer komplette tjenester innen vårt fag samt at vår tekniske VVS kompetanse er ettertraktet.
Les mer

- Nå er vi lønnsomme og på offensiven igjen

- I januar 2020 sto vi ved et veiskille og måtte ta noen drastiske, strategiske grep. Vi hadde pådratt oss økonomiske utfordringer, vi hadde utfordringer med gjennomføringen av flere store prosjekter, og vi hadde litt utfordringer med ansettelser i alle ledd i selskapet. Resultatet ble at vi dro ned aktiviteten ved å droppe nye, store prosjekter samtidig som vi økte satsingen på drift og vedlikehold. Det ble en svært vellykket kursendring for oss.
Les mer

Fra logistikkoperatør til voksenlærling til fagarbeider elektro

FLOW Elektro Midt-Norge AS har gleden av å gratulere vår nye elektriker Andreas Fiskvik med fagprøven. Andreas begynte sin yrkes karriere som lagermedarbeider, før han senere bestemte seg for å endre retning. Det er vi i FLOW svært fornøyd med.
Les mer

- Vi skal utgjøre en reell verdi for kunden

Frode Helmersen har svært allsidig yrkeserfaring. Den bruker han nå til å spisse og strukturere satsingen i drift- og vedlikeholdsavdelingen hos FLOW Trøndelag VVS, som har gitt svært gode resultater. – Det handler både om å gi kundene det de har behov for når de har behov for det, samt å legge til rette for at våre ansatte får lov til å jobbe på områder de trives med, sier han.
Les mer

Fra montør og bas, til prosjektleder på heltid!

FLOW Klima Trøndelag satser på utvikling av egne ansatte. Et godt eksempel på dette er Karl Barlaup. Karl begynte i FLOW som bas og har gradvis jobbet seg opp til å nå bli prosjektleder.
Les mer

Endelig fikk Zivar drømmejobben!

Zivar Mahmoud kom til Norge med en drøm om å bli rørlegger. Han kom ikke inn på videregående skole, men nå har han sikret seg svennebrev og fast rørleggerjobb.
Les mer

De profesjonelle kundene krever at vi som leverandører er like profesjonelle som dem selv

- Det er utfordrende for en mellomstor bedrift alene å holde tritt med kravene som markedet stiller, og utfordringene vil fortsette å øke, mener daglig leder Mads Meisingset i FLOW Meisingset VVS.
Les mer

- Vi har gitt kundene en enklere og tryggere hverdag

For å møte kravene kundene har til profesjonalitet, måtte Greif Sæther, daglig leder i rørentreprenøren FLOW Trøndelag VVS AS, endre måten han tenkte og drev bedriften sin på. - For oss ble løsningen å sette kundefokus og profesjonalisering i system sammen med de andre partnerne i FLOW Group, sier han.
Les mer

FLOW Svartisen VVS: Vellykket prosjekt på NAF sitt nye bilverksted i Bodø

Rørleggerbedriften FLOW Svartisen VVS AS sin Bodø-avdeling ferdigstilte i august sitt første store oppdrag på NAF sitt nye bilverksted i Olav V gate i Bodø. - Nå søker vi flere rørleggere, gjerne kvinner, sier daglig leder og rørleggermester Stig Einar Mork.
Les mer

Energitiltak i offentlig regi

FLOW Meisingset VVS bistår Oslobygg KF med omfattende energioppgradering på mer enn 70 skoler i Oslo området. Prosjektet ble tildelt gjennom en anbudskonkurranse tidligere i høst og skal etter planen ferdigstilles ved utløpet av året.
Les mer

God belysning – en viktig faktor for et godt arbeidsmiljø

Velg riktig belysning på arbeidsplassen – det vil gi en umiddelbar effekt på både arbeidsmiljø, økonomi og energibruk.
Les mer

Bygger profesjonelt nettverk for tekniske fag

- Det er stor etterspørsel etter bedrifter som kan ta hånd om byggeprosessen på tvers av fag fra start til slutt. Vi ser at de profesjonelle kundene ønsker å forholde seg til ett kontaktpunkt, sier Håvard Hildrum, salgs- og markedsansvarlig hos rørentreprenøren FLOW Trøndelag VVS i Trondheim.
Les mer

Fleksibel arbeidsgiver sikret Ninja svennebrevet

Stig Mork hos FLOW Svartisen VVS AS på Halsa i Meløy trengte flere rørleggere, mens Ninja Ringøy Torrissen ønsket seg en variert og praktisk jobb, hvor hun også møtte mennesker. Høsten 2021 kunne hun feire at svennebrevet som rørlegger var i boks.
Les mer

Arbeidsuke hos FLOW Meisingset VVS

Denne uken har elever fra 9. trinn på Mølladammen ungdomsskole i Lommedalen hatt tre dagers utplassering i bedrift i forbindelse med arbeidsuka.
Les mer

Rehabilitering av svømmehall og garderobeanlegg

FLOW Meisingset VVS har nylig overlevert rørarbeidene i forbindelse med totalrehabilitering av basseng og garderobeanlegget til Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter på Mortensrud i Oslo.
Les mer

FLOW Meisingset VVS leverte rørarbeider på Nordberg Kirke

FLOW Meisingset VVS har levert varme og sanitærarbeider i forbindelse med totalrehabilitering av Nordberg Kirke i Oslo. FLOW Meisingset VVS har blant annet levert nytt energianlegg bestående 5 energibrønner og varmepumpe med over 40kw ytelse.
Les mer

FLOW Bredesen Elektro er operative i Arendal.

Mandag 2. august startet FLOW Bredesen Elektro opp i Arendal. Fra før er FLOW Group representert med to datterselskap i Arendal, FLOW Bredesen VVS og FLOW Bredesen Klima, og er nå komplett med alle de tre tekniske fagene (elektro, rør og ventilasjon) i Agder-regionen, noe som bidrar til å skape et attraktivt og spennende faglig miljø for både kunder og medarbeidere.
Les mer

Rørlegging og snekring - det beste fra to fag

Rørleggermester og daglig leder Stig Einar Mork trenger flere rørleggere for at FLOW Svartisen VVS skal kunne vokse videre i Meløy og Salten. - Vi må tenke nytt, og har begynt å utdanne rørleggerne våre selv.
Les mer

Gjør energitiltak for fremtiden med T-RØR.

Vi har tatt turen til Sør - Inntrøndelag Høgskolelag også kalt SKOFO. Her finnes både fjell og fjord, og lurer du på hva et kulturlandskap er, bare se ut vinduet. Jorder og enger grenser til skog og sjø på alle kanter. De har internatkapasitet til 115 elever, og i snart 120 år har de satt sitt preg på bygda Skogn. Skolen består nå av til sammen 3 bygg.
Les mer

ISO-sertifiseringer ingen skrivebordsøvelse hos FLOW Trøndelag VVS

- Fornøyde kunder og lønnsomme prosjekter krever at vi har levende systemer som vi hele tiden forbedrer, sier daglig leder Greif Sæther i FLOW Trøndelag VVS AS. Nå er bedriften både resertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøsertifisert etter miljøstandarden ISO 14001.
Les mer

Rens av gulvvarmerør: Nytt, viktig, lønnsomt

– Jeg ble overrasket over hvor mye smuss og avleiringer som hadde hopet seg opp i rørsystemet, forteller Astor Åsjord fra Engavågen i Meløy. FLOW Svartisen VVS tok oppdraget med rens av rørene og installering av energieffektiv varmepumpe.
Les mer

God driv i vårt 10. driftsår - men vi vil videre!

T-Rør AS i Levanger startet med et ønske om å drive egen bedrift, skape sin egen arbeidsplass og etter hvert utvikle og drive større. Nå i vårt 10. driftsår er vi fornøyd med utviklingen - Men vi vil videre!
Les mer

Flying start for ny elektroentreprenør i Trøndelag

Nils Godtfred Bjørnerud og Roger Tørset solgte seg inn som team da FLOW Group søkte etter leder til sin nye elektrosatsning i Trøndelag. - Vi hadde ikke gått i gang med å bygge opp en ny elektroentreprenør uten en solid aktør som FLOW Group i ryggen.
Les mer

Kreativt under koronaen hos FLOW Trøndelag VVS

I annerledesåret 2020 har FLOW Trøndelag VVS AS laget et nytt teknisk serviceprogram for kundene, lansert egen koronavask, miljøsertifisert seg etter ISO 14001 og resertifisert seg etter kvalitetsstandarden ISO 9001. Den tverrfaglige satsningen på elektro og klima i Trøndelag kom også skikkelig på plass i år.
Les mer

Lamarkgården sparte over 60% strøm med varmepumpen

De 20 husstandene i Lamarkgården midt i Ørnes sentrum reduserte strømforbruket med over 60% etter at FLOW Svartisen VVS installerte en ny varmepumpeløsning i bygget. At besparelsen ble så stor overrasket Robert Ueland, styreleder i sameiet.
Les mer

Arne Morten har jobbet 40 år med 3 generasjoner Svensen

9. juni var det 40 år siden Arne Morten Strøm hadde sin første arbeidsdag hos rørleggerbedriften Ragnar Svensen AS i Stavanger. Gjennom 5 tiår i et marked som har endret seg mye, har han opplevd tre generasjonsskifter med farfar, far og nå sønn, Roar Svensen, som leder.
Les mer

- Det vi trengte for å møte markedet fant vi ikke i de tradisjonelle rørleggerkjedene

Daglig leder Daniel Vibstad i rørleggerbedriften Vibstad VVS kom til et punkt da han innså at tradisjonelle kjeder ikke kunne hjelpe med det som skulle til for å møte kravene kundene stiller. - Vi fant det vi lette etter i FLOW Group.
Les mer

Tok grep for å komme til forhandlingsbordet med de profesjonelle kundene

Joakim Arnesen (38), daglig leder i FLOW Meisingset VVS, har vært med på en spennende reise i et marked som har endret seg mye på kort tid. - Vi måtte snu måten vi tenker på for å nå frem til de større profesjonelle kundene. Da kom vi til forhandlingsbordet, forteller han.
Les mer